Poštovani svi,

zadovoljstvo mi je pozvati Vas na 41. Simpozij Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, koji će se održati u Zagrebu od 2.- 4. lipnja 2023. godine.

28 godina postojanja HDPSP garancija su kvalitete i nastojanja da zdravstvena skrb naših najmlađih bude na razini najviše mogućoj. Kontinuirano stručno usavršavanje doprinos je našim težnjama. U doba moderne tehnologije sve je manje osobnih kontakata, stoga oni imaju sve veću vrijednost. U srži ljudskoga bića je živa riječ, slika, dodir susreta, toplina oka. Koristimo blagodat druženja kada je to moguće. Sjetimo se samo kako su bile tužne dvije godine koje su nas razdvojile i stisnule u naše male ambulante. Kakav pritisak je bio na našim leđima. Budimo sada, sve ono što nismo mogli tada.

Teme simpozija koje ćemo obrađivati su:

  • Pravni aspekti rada pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • Dijagnostičke i terapijske novosti dječjih bolesti
  • Slobodne teme

Otvorili smo vrata svima koji imaju nešto novo za reći i prikazati ili podsjetiti na nešto što smo možda već zaboravili.

Nakon svečanog otvaranja pozvano (plenarno) predavanje održati će Prof.dr.sc. Dragan Primorac pod naslovom „Personalizirana medicina u pedijatriji“

Uz druge uvažene predavače ponovno dajemo priliku našim specijalizantima pedijatrije da u posebnom bloku postera prikažu svoje radove. Najbolji rad ćemo nagraditi!
Pripremili smo i nekoliko iznenađenja za koje ćete na vrijeme saznati.

Organizacija Simpozija ne može uspjeti bez Vas. Vjerujem da će te nas pratiti u što većem broju.
Misle da smo slabi jer nas je brojčano malo, ali broj djece u našoj skrbi pokazuje svu našu veličinu!
Dokažimo da nas ima i da ne odustajemo!

Veselim se susretu!

Mirjana Kolarek Karakaš
Predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju